MUDr. Jan Kučera, Ph.D.

Současná praxe

  • Perfect Clinic Dermatology (vedoucí dermatolog)
  • Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze (dermatolog – odborný asistent)

Vzdělání

  • Atestace v oboru dermatovenerologie
  • Licence ČLK pro výkon funkce primáře v oboru dermatovenerologie
  • Doktorát (Ph.D.) v oboru experimentální chirurgie (studium maligního melanomu a kožních fibroblastů)
  • Všeobecné lékařství – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Instagram